Please Wait a Moment
X
 1. Administrarea site-ului

Acest site este intretinut si administrat de TREND CONSULT S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in strada Menuetului nr. 8, sectiunea 1, etaj 1, ap. 2, etaj 2, ap. 3, cam. 2, etaj 3, ap. 4 si etaj 4, ap. 5. Sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8999/2000, avand codul de inregistrare fiscala RO 13417787, reprezentata prin Marius Decuseara-Brandenburg, in calitate de Managing Partner, denumita in continuare „Trend Consult”         

Societatea poate fi contactata la:

Trend Consult

Numarul de telefon 0747 499 311

Adresa e-mail evolutionjourney@trendconsult.eu

Adresa postala strada Menuetului nr. 8, Sectorul 1, Bucuresti

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia utilizatorilor site-ului www.EvolutionJourney.ro (care pot fi persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica) (“Utilizatorii”) termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.EvolutionJourney.ro.

Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) de catre dumneavoastra reprezinta confirmarea ca ati citit, ati inteles si sunteti de acord cu termenii si conditiile enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta si va angajati ca veti respecta obligatiile contractuale si legale ce decurg din acesti Termeni si Conditii si garantati ca aveti capacitatea legala de a accepta Termenii si Conditiile in nume propriu si/ sau in numele persoanei pe care o reprezentati cu privire la utilizarea Site-ului. Termenii si Conditiile de utilizare a Site-ului (impreuna cu celelalte documente, pagini web sau orice alte materiale la care acesti Termeni si Conditii se refera) reprezinta un contract intre Societate si dumneavoastra, ca Utilizator, ce reglementeaza conditiile de utilizare in baza carora veti beneficia de Servicii.

Pentru folosirea in cele mai bune conditii a Site-ului, inainte de a utiliza sub orice forma site-ul recomandam citirea cu atentie a acestor termeni care reglementeaza activitatea de navigare pe site si relatia Societatilor cu dumneavoastra daca veti beneficia de orice serviciu si/sau veti achizitiona orice produs oferit de Societati prin intermediul site-ului. Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obtinerea de informatii si accesul la serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat cele mentionate anterior nu este permisa.

Neacceptarea prevederilor acestor Termeni si Conditii atrage obligatia Utilizatorului de a inceta accesarea Site-ului, utilizarea de servicii si achizitia de produse. Accesarea lor in continuare constituie o acceptare in intregime a acestor Termeni si Conditii si a tuturor prevederilor acestora.

 • Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul site-ului www.EvolutionJourney.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestor Termeni si Conditii, in masura in care apreciaza ca este necesar. Versiunea modificata a acestor Termeni si Conditii va fi facuta publica pe acest site pentru persoanele care il utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare, achizitie sau dobandire a Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Astfel ca va rugam sa continuati sa accesati si sa recititi acesti Termeni si Conditii ori de cate ori veti accesa sau utiliza acest site, intrucat ei pot fi modificati fata de versiunea pe care ati accesat-o anterior.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site, inclusiv prin accesarea, achizitionarea sau dobandirea unui Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea, achizitionarea/dobandirea in orice mod a Serviciului.

 •  Identitatea partilor contractante

Prestatorul este reprezentat in mod colectiv de Trend Consult si Ascendia, care au dezvoltat impreuna pachetul eLearning comercializat prin acest site web.

Beneficiarul contractului este Utilizatorul persoana fizica, juridica sau entitatea fara personalitate juridica care contracteaza, achizitioneaza sau dobandeste prin intermediul acestui Site Servicii si se identifica prin toate datele personale care apar pe factura de comanda care se genereaza automat in momentul completarii formularului de inscriere. Beneficiarul va fi numit in continuare „beneficiar” „cursant” sau „client”

 • Definitii

In cuprinsul acestor Termeni și Condiții, vom folosi urmatorii termeni definiti:

 • Site” – inseamna site-ul  www.EvolutionJourney.ro
 • Administrator”- persoana sau echipa care se ocupa cu administrarea Site-ului
 • “Modul / module e-learning” – sesiune de invatare compusa din concepte teoretice si exercitii desfasurate de catre Utilizator fara asistenta altcuiva pe platforma ejourneys.eu dezvoltata de Trend Consult in colaborare cu ASCENDIA S.A., persoana juridica romana, avand sediul social in Str. Eufrosin Potecă Nr.40, et. 1, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6604/2007, avand codul de inregistrare fiscala RO21482859, adresa de corespondenta si punct de lucru: Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania, reprezentata prin Cosmin Malureanu, in calitate de Director General denumita in continuare „Ascendia
 • “Sesiuni remote-learning” – sesiune de invatare care se desfasoara la o anumita data si ora, prin platforme de teleconferinta cu asistenta unui profesor
 • “Sesiuni classroom training” – sesiune de invatare care se desfasora la o anumita data, ora si locatie cu asistenta unui profesor
 • Serviciu” – orice serviciu, produs, material sau componenta a acestora oferite pe Site contra cost sau gratuit
 • Obiectul contractului

Obiectul contractului dintre Societati si Utilizator il constituie prestarea de servicii si vanzarea de produse educationale si servicii conexe pe baza de inscriere sau comanda conform acestor Termeni si Conditii.

Prestarea Serviciilor este realizata prin oferirea accesului la contul de cursant si la cursurile pentru care a fost achitata taxa de inscriere, conform programarii afisate. Cursurile se desfasoara conform programei de curs afisata pentru fiecare curs in parte. Prestarea Serviciilor incepe din momentul activarii/reactivarii contului de cursant. Achitarea taxei de curs reprezinta acordul Utilizatorului cu privire la prezentii Termeni si Conditii si cu privire la inceperea prestarii Serviciilor.

Acestui contract i se aplica prevederile contractelor de tip click-warp incheiate la distanta conform interpretarii confirmate si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform careia prin plata efectiva a pretului, Utilizatorul adera la clauzele contractuale propuse de furnizor, acesta reprezentand actul de manifestare a vointei beneficiarului (cursantului) de a contracta si care produce efecte din momentul in care furnizorul ia cunostinta de efectuarea platii, conform prevederilor legale. Prezentul contract are caracterul unui contract de adeziune, termenii acestuia fiind stabiliti in mod unilateral de catre furnizor.

 • Durata Contractului

Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata – Utilizatorul avand posibilitatea oricand sa comande cursuri si Servicii suplimentare. Accesul la orice material de tip e-learning se face pentru o perioada de maxim 12 luni, iar participarea la sesiunile de remote-learning trebuie sa se faca la data selectata de catre cursant.

 • Drepturile şi obligatiile cursantilor

Prin achitarea taxei de inscriere la curs, cursantul are dreptul de a beneficia de acces la curs in contul de cursant in cazul modulelor de e-learning sau conform programarii afisate la curs in cazul sesiunilor de remote-learning sau classroom training.

Cursantii inscrisi la Serviciul de e-learning disponibil pe Site-ul www.evolutionjourney.ro  si/sau www.ejourneys.eu au dreptul sa utilizeze pe deplin facilitatile care le sunt puse la dispozitie de aplicatia de e-learning pentru contul lor de utilizator in conditiile legii, cu respectarea valorilor sociale si morale si fara a aduce atingere ordinii publice.

 • Limita drepturilor acordate
 • Toate drepturile acordate cursantilor in temeiul acestor Termeni si Conditii sunt valabile pana la data limita afisata pentru fiecare activitate de curs in parte, dupa scurgerea perioadei prevazute cursantul nemaibeneficiind de aceste drepturi.
 • Dupa finalizarea ultimei zile de curs, cursurile se incheie, insemnand ca Serviciile au fost prestate integral, iar cursantii nu mai au drepturile conferite prin contract.
 • Cursantul are obligatia de a verifica daca i-au fost alocate toate cursurile la care s-a inscris si pentru care a achitat taxa de inscriere. Daca unul sau mai multe cursuri nu au fost alocate, cursantul are obligatia de a cere Centrului de Asistenta la adresa de email evolutionjourney@trendconsult.eu  alocarea cursurilor. Daca cursantul nu solicita alocarea cursurilor, va avea dreptul de a renunta la contract si de a solicita rambursarea taxei de inscriere pentru cursurile nealocate in conditiie art. 17 de mai jos (Renuntarea la contract).
 • Drepturi de proprietate intelectuala
 • Cursurile si toate materialele la care are acces cursantul pe intreaga durata a prestarii Serviciilor sunt si raman in proprietatea respectiva a Societatilor sau a partenerilor lor, dupa caz, sunt strict pentru folosinta si uzul personal al cursantului si nu pot fi copiate sau instrainate sub nicio forma catre niciun tert si nici folosite in scop comercial, fara a obtine acordul expres al Societatilor in acest sens. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre alte persoane decat cursantul in orice scopuri se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Societatilor. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice scopuri; Societatile isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri pot fi trimise la adresa: evolutionjourney@trendconsult.eu sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

 • Cursantii sau beneficiarii au dreptul doar de a descarca si salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate de cursant doar in scop personal.
  • Continutul Site-ului este protejat prin prevederile legale care reglementeaza drepturile de autor si drepturile asupra marcii comerciale, apartinand Societatilor, potrivit intelegerilor existente intre acestea.
  • Cursantul nu are dreptul de a schimba, modifica, sterge, afisa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vanzarea oricaror informatii, materiale, marci comerciale existente pe Site si nici parti din acestea. Este necesara obtinerea permisiunii exprese a Societatilor sau a oricarei alte entitati care detine drepturile respective de proprietate intelectuala inainte de a putea publica, distribui, afisa, sau exploata in scop comercial sau personal orice material existent sub orice forma pe Site.
  • Prin utilizarea Site-ului, sunteti de acord sa respectati legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala pe care Societatile si partenerii lor le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciile, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii si beneficiarii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreuneia din prevederile din prezentii Termeni si Conditii, vor putea fi trasi la raspundere potrivit legii.
  • Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori si/sau cursanti (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Societatilor sau partenerilor lor, dupa caz.
  • Prin derogare de la clauza 8.4.6 de mai sus, nu apartin Societatilor sau partenerilor lor acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt detinator sau o alta sursa, si nici opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului sau cursanti fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de continutul Site-ului in general. In cazurile in care continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video sau alte materiale, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale.
  • Utilizatorii si cursantii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului si Societatile sunt exonerati de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii si cursantii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca nici Administratorul Site-ului, nici Societatile nu isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, acuratetea si validitatea continutului Site-ului si nici pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
 • Acces la Site si Servicii

Scopul permis pentru utilizarea Site-ului este obtinerea de informatii si accesul la Serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat cele mentionate anterior nu este permisa.

Pentru accesarea Site-ului si a aplicatiei de e-learning aferenta este necesara o conexiune la internet si un dispozitiv tip computer, laptop, tableta. Niciuna dintre Societati nu isi asuma raspunderea pentru securitatea Site-ului sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Deoarece functionarea si prestarea Serviciilor depind de furnizorii de servicii de internet, Societatile nu garanteaza si nu isi asuma raspunderea ca Serviciile oferite vor fi intotdeauna conforme cu dorintele cursantului, neintrerupte, la timp si fara erori.

Serviciile oferite de Prestator sunt destinate persoanelor cu varsta de peste 18 ani. Exista insa si posibilitatea ca persoanele cu varsta sub 18 ani sa beneficieze de Serviciile oferite atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre reprezentantul legal.

Inscrierea la Serviciile oferite se realizeaza prin completarea unei cereri de inscriere. Cursantii garanteaza ca toate informatiile pe care le introduc in cererea de inscriere sunt corecte si complete, urmand ca orice modificari ar interveni sa fie aduse la cunostinta Presatorului in vederea actualizarii acestora.

Este interzisa inscrierea pe Site utilizand numele unei alte persoane sau un nume fals, precum si furnizarea de informatii incorecte, inexacte si/sau fictive. Pentru a beneficia de Serviciile oferite nu este necesara indeplinirea unor cerinte sau conditii suplimentare legate de studii, calificari anterioare sau experienta intr-un anumit domeniu.

Prestatorul ofera Utilizatorilor, respectiv cursantilor acces limitat pe Site si nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica sau reproduce partial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul in orice alta maniera si in orice scopuri fara acordul scris al Societatilor. Cursantii sau beneficiarii au dreptul doar de a descarca si salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate doar in scop personal.

Prestatorul nu afirma si nu da nicio garantie ca Site-ul sau Serviciile sunt disponibile sau sunt potrivite pentru a fi folosite in alte teritorii decat Romania. Daca accesati sau folositi Site-ul din alte jurisdictii, o faceti pe riscul dumneavoastra si sunteti pe deplin raspunzatori pentru respectarea legilor locale respective.

 1. Postarea mesajelor. Alte obligatii ale Utilizatorilor

La postarea mesajelor pe Site, cursantul sau Utilizatorul trebuie sa foloseasca un limbaj decent, adecvat mediului academic, folosind un ton cat mai amical.

Este interzisa postarea de mesaje sau manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizatii. Se recomanda ca orice discutii si/sau argumentari sa fie purtate pe un ton colegial. Mesajele care nu respecta aceste prevederi vor fi automat sterse fara notificare. Daca Administratorul apreciaza, la discretia sa, ca faptele sunt de natura a periclita imaginea/buna reputatie a vreuneia dintre Societati sau sunt contrare normelor legale, valorilor sociale si morale ori contravin ordinii publice, Administratorul poate hotari excluderea cursantului sau Utilizatorului din sistem cu pierderea de catre acesta a tuturor drepturilor aferente acestei calitati.

Este interzisa publicarea pe Site sau incarcarea prin intermediul Site-ului de materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incita la violenta, de tip spam sau care contin virusi, etc., de materiale care promoveaza discriminarea pe orice motiv sau care sunt publicate cu incalcarea obligatiilor fata de terti (cum ar fi, de exemplu, o obligatie de confidentialitate), de materiale care promoveaza activitati ilegale, care ameninta, abuzeaza de sau invadeaza viata privata a altei persoane sau care cauzeaza enervarea, anxietatea sau cauzeaza inconveniente unei alte persoane, care sunt de natura a hartui, supara, alarma orice alta persoana, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care se reprezinta in mod gresit identitatea sau afilierea sa fata de terti, materiale care dau falsa impresie ca emana de la Societate etc.

Utilizatorilor le este interzis sa posteze sau sa transmita materiale al caror continut incalca legislatia in vigoare. In special, sunt interzise: a) evitarea, dezactivarea, alterarea sau degradarea oricarui mijloc de protectie a continutului Site-ului; b) descarcarea, captarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, transmiterea, incarcarea, publicarea, modificarea, crearea de opere derivate sau traducerea continutului Site-ului sau a oricarei portiuni din acesta, altfel decat este permis in mod expres de Prestator; c) folosirea Site-ului sau a Serviciilor folosite prin intermediul Site-ului de o maniera care poate afecta functionarea normala a componentelor retelei IT utilizate de Prestator; d) incercarea de a obtine acces neautorizat la Site, la serverul pe care e stocat Site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectata cu Site-ul; e) atacarea Site-ul prin atac de tip DoS („denial of service”, in romana „blocarea serviciului”) sau de tip DDoS („distributed denial of service”, in romana „blocarea distribuita a serviciului”); f) intreprinderea oricarei activitati care poate fi daunatoare Site-ului, sau Prestatorului; g) introducerea de virusi, troieni sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic; h) trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promotional nesolicitat pe sau prin intermediul Site-ului. In cazul unei astfel de incalcari, drepturile de folosire a Site-ului vor inceta imediat pentru persoana care a savarsit sau a participat la savarsirea incalcarii. Accesul neautorizat pe Site sau serverele Prestatorului ori inchiriate acesteia poate fi considerat infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Vom anunta orice astfel de incalcare autoritatilor competente si vom coopera cu autoritatile respective prin divulgarea identitatii persoanei in cauza si a oricaror altor informatii solicitate de autoritati. Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca Site-ul in scopuri comerciale, altele decat cele permise prin acesti Termeni si Conditii. De exemplu, Utilizatorilor le este interzis sa colecteze date cu caracter personal de pe Site si sa le foloseasca in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri.

 1. Abateri şi sanctiuni

Orice actiuni sau omisiuni care incalca dispozitiile legale sau prezentii Termeni si Conditii vor fi sanctionate de catre Administrator si/sau Prestator, la discretia acestora, si se pot solda cu atentionarea sau excluderea definitiva din platforma aferenta Site-ului in functie de gravitatea faptei. Decizia de sanctionare se va transmite in scris prin e-mail, la adresa de inscriere a clientului / cursantului. Cursantul poate sa raspunda acestei notificari in termen de 10 zile de la comunicare, iar Prestatorul va lua in considerare argumentele sau explicatiile cursantului.

 1. Drepturile si obligatiile Prestatorului
 2. Prestatorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfasurare a cursurilor si de prestare a Serviciilor.
  1. Prestatorul se obliga fata de clienti ca in cazul neprestarii sau prestarii necorespunzatoare a Serviciilor, daca se demonstreaza ca acest lucru este datorat culpei exclusive a Prestatorului, tinand cont de prevederile acestor Termeni si Conditii si ale reglementarilor legale in vigoare, aratand prin orice mijloace de proba ca li s-a adus un prejudiciu real, iar acesta a fost efectiv suferit, sa despagubeasca clientul in limita contravalorii Serviciilor achitate de acesta din urma.

Prestatorul are dreptul (nu si obligatia) de a filtra si cenzura continutul Site-ului la discretia sa. Mai mult, Prestatorul are dreptul (iar nu si obligatia) ca, la discretia sa, sa filtreze, sa transfere sau sa stearga orice informatii disponibile pe Site, care nu sunt in concordanta cu prevederile acestor Termeni si Conditii sau care prezinta riscul de a incalca prevederile legale aplicabile sau care pot fi considerate de Prestator ca fiind inacceptabile din alte cauze.

Desi depunem eforturi pentru a asigura securitatea Site-ului, nu putem garanta ca nu exista si nu vor exista brese in aceasta securitate. Societatea nu raspunde de potentialele daune provocate Utilizatorilor de navigarea pe Site.

 1. Alte prevederi privind drepturile de proprietate intelectuala

Informatiile continute pe acest Site sunt proprietatea respectiva a Societatilor sau a partenerilor acestora si sunt protejate de reglementarile privind protectia drepturilor de autor si drepturilor conexe (Legea nr. 8/1996) si nu pot fi reproduse fara acordul scris al proprietarului. Citarea din orice material sau informatie disponibila pe Site nu trebuie sa depaseasca o fraza de maxim 20 de cuvinte, precizandu-se cu exactitate sursa.

Este interzisa copierea sau modificarea partiala sau integrala, publicarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea in orice fel a continutului Site-ului sau a oricarei portiuni din acesta in orice scop in lipsa unui acord scris din partea Prestatorului.

Informatiile si datele prezentate pe Site, in cursuri sau pe parcursul prestarii Serviciilor sau continute in materialele achiziționate sau dobandite de cursant reprezinta opinia autorului respectiv in legatura cu respectivul subiect si nici autorul, nici Societatile nu vor fi raspunzatoare fata de cursant cu privire la aceste opinii si/sau utilizarea lor pe viitor de catre cursant.

Informatiile sau datele prezentate pe Site sau in cadrul cursurilor sau pe parcursul prestarii Serviciilor sau continute in materialele achiziționate sau dobandite de cursant nu reprezinta neaparat pozitia/opinia Prestatorului si au doar un caracter orientativ, reprezentand opiniile personale ale autorilor acestora.

Informatiile prezentate pe site si termenii de utilizare  Prestatorul incearca sa ofere informatii cat mai concrete si actuale, dar nu garanteaza exactitatea acestora. Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni care pot aparea pe Site si nu garanteaza ca informatiile de pe Site sunt corecte si complete. Prestatorul poate modifica, revizui, dezvolta sau suspenda furnizarea de informatii, produse sau Servicii in raport cu potentialii clienti care nu s-au inscris pe Site sau care nu au primit oferta solicitata pana la data operarii respectivelor modificari, revizuiri sau dezvoltari. Aceste modificari, dezvoltari sau revizuiri nu se aplica pentru clientii care au contractat deja cu Prestatorul potrivit prezentilor Termeni si Conditii sau au completat o cerere de inscriere sau au primit o oferta aflata in perioada de valabilitate.
 1. Garantii. Limitarea raspunderii
Prestatorul se obliga fata de clienti ca,in cazul in care s-a adus un prejudiciu real efectiv suferit si probat cauzat exclusiv de catre Prestator, sa despagubeasca clientul in limita contravalorii Serviciilor achitate de acesta din urma.   Prestatorul nu este tinut raspunzator pentru eventualele greseli sau erori de afisare a preturilor ori caracteristicilor Serviciilor. Site-ul, continutul, functiile, Serviciile si informatiile cuprinse in acesta sunt furnizate pe principiul “asa cum sunt disponibile“. Prestatorul nu acorda nicio garantie ca serviciile oferite vor fi conforme cu dorintele Utilizatorului sau cursantului, neintrerupte, la timp si fara erori sau ca erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obtinute in urma folosirii Serviciilor vor fi corecte sau conforme cu dorintele cursantului. Prestatorul va depune eforturi rezonabile ca Serviciile sa fie neintrerupte, oferite la timp, iar erorile corectate in cel mai scurt timp posibil.   Prestatorul nu raspunde pentru eventuale defectiuni sau intreruperi in furnizarea Serviciilor datorate software-ului sau furnizorilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, daca apar astfel de situatii, clientul este obligat sa notifice telefonic Prestatorul, care va incerca sa rezolve problemele aparute in mod rezonabil si in masura posibila   Prestatorul nu este responsabil pentru nicio dauna produsa Utilizatorilor sau cursantilor prin utilizarea Site-ului, decat in conditiile si cu limitarile mentionate in prezentii Termeni si Conditii.   Prestatorul nu este responsabil de operatiunile de plata online, prin mijloace bancare sau posta realizate de terti, acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranta operatiunilor realizate.   In masura permisa de lege, excludem toate garantiile, declaratiile si raspunderea fie expresa, fie implicita care ar putea reveni oricareia dintre Societati cu privire la Servicii si la Site si utilizarea lui. Niciun sfat, opinie sau informatie, orala sau scrisa obtinuta de catre Utilizatori de la oricare din Societati sau prin utilizarea Serviciilor sau prin intermediul Site-ului nu reprezinta o garantie din partea vreunei dintre Societati.
 1. Utilizatorii inteleg si sunt de acord ca Societatile, afiliatii si succesorii lor, nu pot fi facuti raspunzatori pentru pierderile directe sau indirecte de profit, de venituri, de economii, de oportunitati de afaceri, de clientela sau de reputatie, pentru pierderile de date, pentru oricare alte pierderi financiare directe sau indirecte rezultate din:
 2. Folosirea, inclusiv folosirea eronata a Site-ului sau a Serviciilor oferite;
 3. Imposibilitatea folosirii Site-ului;
 4. Folosirea continutului Site-ului, in special bazarea deciziilor pe continutul Site-ului;
 5. Atacurile unor virusi, atacuri cibernetice de tipul DoS („denial of service”, in romana: „blocarea serviciului”) sau atacul cu si prin alte materiale daunatoare din punct de vedere tehnologic, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, datorate folosirii Site-ului sau descarcarii continutului de pe Site sau provenind de la un link la care Site-ul face trimitere;
 6. Continutul website-urilor spre care gasiti link-uri pe Site;
 7. Accesul neautorizat la sau alterarea transmiterii datelor.
Conditii Legale   Site-ul functioneaza in conformitate cu prevederile legii romane in vigoare si se va alinia oricaror modificari viitoare ale legislatiei relevante.   Orice tentativa de frauda inregistrata pe Site va fi raportata autoritatilor competente.   In cazul in care oricare din dispozitiile acestor Termeni si Conditii este nula sau nevalabila, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din acesti Termeni si Conditii, care raman aplicabile.   Pentru a solicita informatii in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea Site-ului si Serviciilor, ne puteti contacta utilizand datele prezentate in sectiunea “Contact” a Site-ului.
Renuntarea la contract   Renuntarea la cursuri cu rambursarea de Prestator a taxelor platite poate opera conform legii doar in cazul in care nu s-a inceput executarea Serviciilor (i.e., prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut sau acordarii accesului la platforma catre cursant) si numai in termen de maximum 14 zile din momentul achitarii taxei de inscriere, care reprezinta data incheierii contractului.   Daca beneficiarul a achitat taxa de inscriere si prestarea Serviciilor a inceput prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut (orice continut de la cursuri) sau acordarii accesului la platforma catre cursant, se considera ca prestarea Serviciilor a inceput cu acordul prealabil expres al beneficiarului, iar acesta din urma nu mai poate renunta la contract. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii beneficiarul confirma ca achitarea taxei de inscriere si deschiderea contului de cursant reprezinta consimtamantul sau expres la inceperea prestarii Serviciilor, iar inceperea furnizarii de continut/acordarea accesului la platforma de catre Prestator reprezinta inceperea prestarii Serviciilor si confirma că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere la momentul inceperii prestarii Serviciilor potrivit celor de mai sus. Acest principiu este reglementat de Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, prin art. 16 lit. m) conform caruia consumatorul nu are dreptul la retragere din contractul la distanta in baza caruia este furnizat continut digital care nu este livrat pe un suport material dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.   In cazul cursurilor oferite in varianta de curs rapid unde toate continuturile sunt puse la dispozitie cursantului imediat dupa inscriere este imposibila renuntarea la cursuri cu rambursarea taxelor achitate.   Doar in cazul in care s-a achitat taxa de inscriere si nu a inceput executarea Serviciului prin activarea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut sau a accesului la platforma catre cursant, atunci beneficiarul are posibilitatea de a se retrage unilateral din contract si poate cere rambursarea taxei de inscriere in termen de 14 zile de la data platii taxei de inscriere.   Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, fara a fi necesar sa va justificati cererea, utilizand o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta sau e-mail la adresele mentionate in sectiunea Contact. In acest scop, puteti folosi modelul de retragere alaturat, folosirea lui nu este insa obligatorie. Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere (14 zile).   Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.   Model formular de retragere Prezentul formular se trimite inapoi completat doar daca doriti sa va retrageti din contract.   – Catre :   – Va informez/Va informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra din contractul referitor la prestarea urmatoarelor servicii (*) – Comandate la data (*)/primite la data (*) – Numele consumatorului (consumatorilor) – Adresa consumatorului (consumatorilor) – Semnatura consumatorului (consumatorilor) (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie) – Data   Furnizarea serviciilor si executarea obligatiilor   Conditiile platii Plata se va efectua de catre beneficiar online prin utilizarea unui card bancar urmand instructiunile furnizorului de procesare de plati agreat de Prestator. Pentru prestarea Serviciilor, acceptam card de debit/credit (VISA, Mastercard).
Prestarea Serviciilor incepe in momentul activarii contului de cursant si oferirii accesului la platforma si/sau continuturi digitale. De asemenea, in cazul cursurilor rapide, prestarea Serviciilor incepe in momentul in care au fost transmise continuturile (suporturile de curs). Prestatorul nu este raspunzator pentru platile neidentificate sau neidentificate in timp util,in cazul acestor plati termenul de activare a contului cursantului fiind de 30 de zile din momentul identificarii platitorului. Termenul de furnizare a Serviciilor Furnizarea Serviciilor prin activarea contului de cursant si oferirea accesului la platforma si/sau continuturi digitale se va realiza in minim 2 zile si maxim 10 zile lucratoare din momentul confirmarii platii sau identitatii platitorului de catre banca, fara a se lua in considerare ziua in care s-a efectuat confirmarea. Prin achitarea taxei de inscriere beneficiarul isi exprima acordul expres de incepere a executarii Serviciilor. In cazul in care se intarzie furnizarea Serviciilor, clientul are obligatia de a contacta Prestatorul pentru a cere furnizarea Serviciilor, atat telefonic, cat si prin email si in ultima instanta in scris prin scrisoare recomandata solicitand confirmarea de incasare a taxei de inscriere, utilizand datele de contact din sectiunea Contact. Durata maxima in care Prestatorul va raspunde este de cel mult 30 zile. Incetarea Contractului   Beneficiarul are posibilitatea de a inceta contractul in prin neachitarea contravalorii Serviciilor comandate.   Beneficiarul are posibilitatea de a inceta contractul prin exercitarea dreptului la retragere in conditiile prevazute la sectiunea 17.       Rezolvarea neintelegerilor Eventualele neintelegeri survenite intre parti se vor rezolva in masura posibila pe cale amiabila, clientul urmand a primi pozitia oficiala a Prestatorului in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii in scris transmisa potrivit detaliilor de la sectiunea Contact. Ulterior, clientul are dreptul de a se adresa institutiilor competente pentru apararea drepturilor sale insa dupa incercarea de a ajunge la un acord amiabil cu Prestatorul. Prestatorul va incerca sa ofere solutia cea mai adecvata in favoarea clientului, dar fara a periclita interesele sale comerciale si fara a incalca normele legale in vigoare sau valorile morale si sociale ori  ordinea publica. Eventualele neintelegeri vor fi solutionate de instantele de judecata de la sediul Prestatorului. Acesti Termeni si Conditii sunt guvernati de si vor fi interpretati in conformitate cu legea romana.