Please Wait a Moment
X

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  - SITE EVOLUTION JOURNEY 

1.   Informatii preliminare 

Societatea noastră cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

TREND CONSULT SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Menuetului, Nr. 8, Secțiunea 1, Etaj 1 – Ap.2, Etaj 2 – Ap.3 Cam.2, Etaj 3 – Ap.4 si Etaj 4 - Ap.5, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/8999/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13417787(denumită în continuare “Societatea”) este operator de date atunci când prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in sensul legislației cu privire la protecția datelor, REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)/„GDPR”. 

Societatea respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor, potentialilor clienti şi vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată in conformitate cu prezentul document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate” sau „Documentul”), pe care va recomandam sa-l cititi cu atentie, impreuna cu Termenii si Conditiile de utilizare. Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookies sau a altor tehnologii similare, vă rugăm să consultați Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie. 

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea serviciilor/produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc) sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre. 

„Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului. 

„Contractul” sau „Termenii și Condițiile” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Client şi noi, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de pe site, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor sau prestarea serviciilor. 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Ceilalți termeni utilizați în prezentul document au înțelesul conferit de GDPR și celelalte prevederi legale aplicabile. 

Datele cu caracter personal sunt colectate  cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă.  Atunci când te rugăm să completezi datele personale pentru a îți oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a îți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă. 

In cazul în care decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți finaliza înregistrarea ta ca utilizator sau să nu poți beneficia de aceste servicii sau funcționalități. În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.  

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate. 

2.   Ce date cu caracter personal prelucrează Societatea. Scopuri. Temeiuri legale 

În vederea desfăşurării activităţii curente, când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, inclusiv derulării activităţii contractuale, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site) sau din alte surse:  

 • Numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon si optional, numele companiei la care lucrati  

 •    - In scopul: creării unui cont pe site; derularea activităţii comerciale/contractuale a Societății; organizarea si desfasurarea conferintelor web; pentru facturare şi încasarea valorii produselor/serviciilor oferite de Societate; pentru a ne conforma legislației; prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni; marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor; marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs. prealabil)  

 •    - Avand urmatoarele temeiuri: incheierea sau executarea unui contract (participarea voluntara a dvs la aceste conferinte reprezinta un contract intre Societate si dvs.); obligația legală;  consimțământ; Interes legitim 

 • Adresa IP: 

 •    - Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; pentru prevenirea fraudelor; 

 •    - Avand ca temei: interesul legitim 

Majoritatea informațiilor sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți - i.e. parteneri, platforme:  

 •   - Facebook - administrata de Facebook Ireland Ltd., o societate cu sediul in Irlanda, aceasta actionand ca operator de date si a carei politica de confidentialitate o puteti consulta aici

 •   - www.zoom.us - cu ajutorul careia sunt organizate serviciile de teleconferinta si a carei Politica de confidentialitate o puteti consulta aici

 •   - Linkedin - a carei Politica de confidentialitate o puteti consulta aici

 •   - Instagram - a carei Politica de confidentialitate o puteti consulta aici

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:  

 •  Modul în care interacționați cu site-ul nostru (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul). Pentru mai multe informații în acest sens, vă invităm să lecturați și Politica noastră privind utilizarea modulelor cookies. 

 •  Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare; 

 •  Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail. 

 •  În situația în care efectuați achiziții de Produse si Servicii, se vor colecta anumite informații de plata (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date. 

Pe lângă scopurile sus enumerate, prelucrăm datele cu caracter personal și în următoarele scopuri: 

 •  Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți; 

 •  În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului; 

 •  Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim; 

 •  Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 

 •  Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor; 

 •  În situația puțin probabilă a unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță. 

2.1.   Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing) 

În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil sau sunteți deja un client al Societatii, datele cu caracter personal furnizate de Dvs. (e.g. nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Societate cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Societății, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice.  

Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail  („unsubscribe” sau “Dezabonare” sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la office@trendconsult.ro

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

În vederea realizării scopurilor menţionate, Societatea va prelucra datele Dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a Serviciilor contractate, respectiv pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau pe perioada care ne este impusa de lege sau până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Societatea prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim).  

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice ale Societatii sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. 

4.   Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră? 

Trend Consult vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Societatea depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Societății. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Societatea utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. 

5.   Transferuri de date personale  

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți,  care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică sau auditorii financiari. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată. 

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate catre state din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. 

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. Societatea care administreaza platforma www.zoom.us are sediul social in Statele Unite ale Americii, California, aceasta asigurand un nivel de protectie adecvat al datelor dvs cu caracter personal, fiind inscrisa in lista societatilor mentionate in Scutul de Confidentialitate UE-USA. 

6.   Care sunt drepturile dumneavoastră? 

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. De asemenea, Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. 

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează in baza unui consimţământ, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Societății, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing. 

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Societate să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Societatea este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză. 

Prin citirea acestui document Persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Societate constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Societate şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale. 

În cazul în care, Persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Societatea poate: 

– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; 

– fie sa refuze să dea curs cererii. 

De asemenea, în cazul în care Persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul Societății de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Societății cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@trendconsult.eu  sau la următoarea adresa de corespondenţă: Str. Menuetului, nr. 8, camera 1, et. 4, ap. 16, Sector 1, Bucuresti.  

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. 

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. 

 

Prezenta Politica de confidentialitate poate suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Societății prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.  

 

August, 2023